ÜYELİK KOŞULLARI

Üyelik Koşulları
Derneğimize üye olabilmek için, aşağıda yer alan genel koşulların tümü ile, özel koşulların en az birine sahip bulunmak gerekir:

I- Genel Koşullar:

a. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak
b. 18 yaşını bitirmiş bulunmak
c. Cevresinde iyi ahlaklı ve dürüst bir kişi olarak tanınıyor olmak
d. Ağır hapis cezasına çarptırılmamış olmak
e. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş bulunmak
f. Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak

II- Özel Koşullar:

1. Halkla İlişkiler eğitimi veren fakülte veya yüksek okulların halkla ilişkiler bölümü mezunları için:

a. Kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde en az 1 yıldır yönetici olarak çalışıyor olmak.
b. Kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde en az 2 yıldır danışman/uzman ya da halkla ilişkiler görevlisi olmak.
c. Kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarının halkla ilişiler birimlerinde daha mnce en az 2 yıl yönetici olarak çalışmış olmak.
d. Kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde daha önce en az 3 yıl danışman/uzman ya da halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışmış olmak.
e. Halkla ilişkiler eğitimi yapan fakülte veya yüksek okullarda, bu dalla ilgili öğretim üyesi olmak (Emekliler dahil)
f. Halkla ilişkiler konusunda lisans üstü eğitim yapanlar için unvan aranmaksızın kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde çalışıyor olmak, ya da yurt dışında halkla ilişkiler konusun da bir eğitim programına katılmış bulunmak.

2. Diğer fakülte ve yüksek okul mezunları için:

a. Kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde en az 2 yıldır yönetici olarak çalışıyor olmak.
b. Kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde en az 3 yıldır danışman/uzman ya da halkla ilişkiler görevlisi olmak.
c. Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde daha önce en az 2 yıl çalışmış olmak.
d. Kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde daha önce en az 3 yıl danışman/uzman ya da halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışmış olmak.
d. Lisans üstü eğitimini halkla ilişkiler konusunda yapmış, kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde 2 yıldan beri yönetici olarak çalışıyor bulunmak.

3. Bu maddede yer alan özel koşullar gereği AHİD’e üye olamayan, ancak iki yıl süreyle “konuk katılımcı” olarak AHİD çalışmalarına katılanlar ve olumlu etkinliklerde bulunanlar, bu süre sonunda Üyelik Kurulu’nun olumlu görüşü ile Yönetim Kurulu’nca asil üyeliğe kabul edilebilirler.

a. AHİD Tüzüğü’nğn üyelikle ilgili maddesi koşullarını henüz yerine getiremeyenler,
b. Statüsü gereği AHİD’e üye olamayanlar c. Ankara dışında olup da AHİD’e maddi manevi destek vermek isteyenler

Üyelik Kurulu’nun olumlu görüşü ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile “Konuk Katılımcı” statüsü kazanırlar.

Üyelik Formu
Derneğimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurup, adresimize posta veya fax yoluyla ulaştırmanız yeterlidir.