DERNEĞİMİZ

Kuruluş

20 Haziran 1990 tarihinde; Prof.Dr. Nuri TORTOP’un başkanlığında, bu mesleğe gönül vermiş 25 kurucu üyenin katkılarıyla, “Halkla İlişkiler mesleğini Türkiye’de tanıtmak, yerleştirmek, ve geliştirmek amacı ile, Ankara’da kuruldu. Kısa adı AHİD’dir.

Amaçlar

Kamuoyunu etkileme ve ondan etkilenme süreci ve kimlik oluşturma sanatı olarak kısaca tanımladığımız, Halkla İlişkilerin önce Ankara, daha sonra da Türkiye’de tanıtımını yaparak yerinin belirlenmesini ve yaygınlaştırılarak geliştirilmesini sağlama, bu alanda çalışanlar arasında gerekli olan dayanışmayı oluşturmak

Faaliyet Alanları

Bugün artık kamu ve özel kuruluşlarda başarılı hizmetler vermenin ön koşulu görülen Halkla İlişkiler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek önem kazanmaktadır. Bu bilinçle, AHİD, ülke kalkınmasında önemli bir yer tutan uzmanlaşmanın ve onun getirdiği hizmetlerin geliştirici etkisinden yararlanmak bu doğrultuda olabildiğince geniş kitlelere ulaşabilecek şekilde eğitim, seminer, konferans, panel vb. etkinlikleri yine ilk günden itibaren, eğitime yönelik çeşitli seminerler, paneller düzenlemekte  ve Halkla İlişkiler alanındaki başarılı çalışmaları tanıtmak amacıyla ödül vermektedir.